Svein Rudnå

SMIJERN, hva er det?

"Smijern" er et begrep og kan være så mangt. Ting tilbudt i smijern er i dag ofte tilvirket av valsede stålprofiler som rundt-, flatt- eller firkantstål, kaldformet i en maskin og sveist  sammen. Dette er ikke egentlig smijern og heller ikke riktig å kalle "Smijern".

Ser du eldre ting laget i smijern er slike SMIDD mer eller mindre i sin helhet! Med det menes at form og materialtverrsnitt er formet på ambolt, etter at materialet er varmet opp til smitemperatur i esse (lyserødt). Det ferdige produktets form og dimensjoner er da ikke lenger lik det man gikk ut fra,  som kan være valsede profiler som rundt-, flatt- eller firkantstål.

Heldigvis har det skjedd en utvikling slik at det er flere og flere som i dag kan tilby smijern som det ble laget før. Dette skyldes at enkelte smeder med et virkelig ønske om å bevare dette urgamle håndverket, har tatt seg tid og råd til å lære opp nye fram til svenneprøve. Mange har også holdt kurs, der "hobbysmeder" har lært det mest grunnleggende (Ref. bl.a.kurs i regi av Norges Husflidslag).

Å lage avanserte smijernprodukter i dens egentlige forstand er en kunst! Utformingen skjer der og da, og to gjenstander av samme produkt blir ikke like! Smeden benytter manuelle verktøy til den endelige utforming men kan bruke maskinhammer i løpet av prosessen der det er tale om større forandringer av form og tverrsnitt fra utgangsmaterialet til den ferdige gjenstanden. Det er dessuten typisk del av smiprosessen å "essesveise" deler til hverandre. Det skjer raskt på ambolten etter at delene er varmet i essa til lyserød/nesten hvitglødende farge, og delene "presses sammen" mellom smedens hammer og ambolten. På denne måten  blir to deler til en, med homogent materiale i forbindelsen mellom de to opprinnelige delene. Etter videre smiing vil det ofte ikke være synlig skjøt der sammensveisingen er foretatt!  Eksempel på slik sveising er å legge inn herdbart eggstål i et knivblad, der sidene er laget av seigt stål som ikke kan herdes til å få de egenskapene selve kniveggen må ha for å være en god og brukbar kniv. Ellers kan også de enkelte smidde delene i en gjenstand  være sammenbundet ved hjelp av nagler, eller en finurlig og synlig skjøt der selve skjøten blir et dekorasjonselement i seg selv!

Smed som manuelt lager pryd- og bruksgjenstnder i SMIJERN på denne måten blir med rette kalt Kunstsmed.

 

Hammer Touch DesignDetalj fra et blomsterbord. Se gjerne www.hammer-td.com                                                                    

                                                                     

                                                    

 

Svein RudnåTelefon: 32722098Nettstedskart