Svein Rudnå

SMIE OG VERKSTED

Skal en lage knivblad og kniver er det behov for en del utstyr. I begynnelsen satset jeg på å smi ute i det fri. Da rigget jeg hver gang opp esse og ambolt, og det ble smidd bare i sommerhalvåret. Etter hvert ble det behov for å smi når som helst, og da ble det smie. Da jeg også i mange år har hatt stor interesse av å lage saker og ting i jern/stål og andre metaller, ble det anskaffet utstyr for slike akiviteter. Dermed er det blitt et lite mekanisk verksted i tillegg til smia. Kan nå gjøre det meste innen mekanisk - forutsatt saker i mindre dimensjoner, - med bl.a. følgende utstyr tilgjengelig, i tillegg til esse og ambolt: 40 kg maskinhammer, 7 tonn hydraulisk smipresse (ombygget vedkløyver), herdeovn, sveiseutstyr, slipe- og poleringsutstyr, dreiebenker, fresemaskin og, ikke minst viktig: En grov arbeidsbenk med bl.a. stort utvalg i filer, og en "finbenk" for arbeider i lær og sølv. Har dessuten nødvendig utstyr for å bearbeide tre.

Før i tiden var det mange rundt omkring som kunne ta seg av reparasjoner av forskjellige ting. Det er blitt lengre mellom slike tilbud etter hvert. Følgene av det er vel også blitt at det er færre som får ting reparert. Man anskaffer noe nytt i stedet. For meg er vedlikehold og reparasjon utfordrende og interessant. Ofte kan reparasjon også være lønnsomt for den som eier utstyret. Må tenke på noen tilfelle der huseier har fått reparert gamle dørlåser, bl.a. i såkalte verandadører. Etter kontakt med  en låsesmed har han fått vite at modellen er gått ut og at deler ikke kan skaffes. Så da er eneste utvei å skifte hele døra, ifølge låsesmeden. Og da går det fort minst 5, eller helst nærmere 10 lapper.(I vedlikeholdssammenheng er dagens låsesmeder blitt delebyttere, på samme måte som dagens bilmekanikere).  Overraskelesen blir selvsagt stor når huseier får høre at det er tale om å lage nytt et par smådeler, og at hele greie kan gjøres for en lapp eller to.

Nedenfor er vist  interiørbilder fra smie og verksted

.


Ca 1250 grader i gass-essa. "Pakken" skal bli emner for damaskblader. (over)Hovedmaskinene i verkstedet er en robust dreiebenk - Weiler Matador, og en svært alsidig fresemaskin - Deckel FP 1 For en fresemaskin er tilleggsutstyret viktig.

Over: Deckel tilleggsutstyr, samt Deckel SO1 slipemaskin

Over: Utstyrstralle. For håndtering av tunge deler som fresebord og delehodet har jeg laget en egnet tralle. På toppen er det plass for fresebodet med sin festefles på sene siden.På den andre siden er tilpasset delehodet. Trallen er oivenfor kjørt inntil Deckel's support, som er sveivet den i korrekt høyde og den tunge delen, i dette tilfellet fresebordet, kan løsnes fra support og blir liggende påtralle.

Over: Her er trallen trukket bort fra support og snudd for å gjøre klart for å montere delehodet på support.

Over: Delehodet monteres.

Over: Delehodet montert

Over:  Delehodet og utstyr for vertikalfresing

Over: Delehode og utsytr for horisontalfresing


Over: Eksempel på horisontalfresinger med delehodet: Emnet for en lang og tynn brotsj som skal brukes til å lage hullet i ei trefløyte er spent opp for fresing av skjærene.

Svein RudnåTelefon: 32722098Nettstedskart